CS24 s.r.o.
Šafaříkova 11
120 00 PRAHA-2

Zpět na hlavní stránku

Napište nám ... Zaregistrujte se ...
Přidat CS24 mezi oblíbené položky

Oblíbenou
položku.

INFORMACE o aplikaci "Zákona o elektronickém odpadu"

 

Nakládání s tzv. elektroodpadem upravuje zákon 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, který byl novelizován zákonem č. 7/2005 Sb. (dále jen zákon) a vychází z legislativy EU o odpadech 2002/96/ES. Tyto zákony stanovují podmínky pro nakládání s elektroodpadem, jeho oddělený sběr a likvidaci od 13. 8. 2005.
 

 

Pro splnění povinností daných zákonem vznikl REMA systém, který sdružuje dovozce a výrobce IT produktů. 
 

 

Na základě zákona je od 1.9.2005 ke každému produktu, jehož se zákon týká, přiřazen odpovídající recyklační poplatek. Tento poplatek zahrnuje recyklační náklady a příspěvek na hospodaření s historickým elektroodpadem.
 

Výše recyklačního poplatku je stanovena na základě studií ze zemí EU, kde podobný systém již funguje, a je schvalována Ministerstvem životního prostředí ČR.

Recyklační poplatek se pohybuje od 1 Kč do 195 Kč bez DPH.

U většiny produktů se jedná o korunové položky, u TFT displeje jde od 33 Kč a u počítače pak 12Kč. Výjimkou jsou klasické LCD televizory s úhlopříčkou od 26" a  velké záložní zdroje UPS, kde je poplatek vyšší než 100 Kč.

Ceny uváděné v našem ceníku, internetovém obchodě i webové prezentaci nezahrnují recyklační poplatek, který je účtován zvlášť ke každému produktu.

Konkrétní výši recyklačních poplatků REMA systému pro jednotlivé produkty najdete v těchto dokumentech:
 

Informační technologie a telekomunikace IT

Audio-video zařízení AV
 

Při nákupu nového produktu od vás bezplatně převezmeme odpovídající starý produkt a zajistíme jeho ekologickou likvidaci. Elektroodpad můžete také bezplatně odevzdat v příslušných sběrných místech REMA systému.


Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

 

 

 

  © 1997 - 2015 CS24 s.r.o.