CS24 s.r.o.
Šafaříkova 11
120 00 PRAHA-2

Zpět na hlavní stránku

Napište nám ... Zaregistrujte se ...
Přidat CS24 mezi oblíbené položky

Oblíbenou
položku.

Filozofie

Velká část uživatelů výpočetní techniky na českém trhu se bohužel mylně domnívá, že základním a hlavním prvkem informačního systému je osobní počítač ...

 

Zřejmě nejdůležitějším aspektem v dnešním konkurenčním prostředí jsou rychle dostupné informace.
Pokud tedy chcete činit správná rozhodnutí, potřebujete mít, samozřejmě kromě svých schopností, také snadný a pohodlný přístup k informacím.
Prostředkem komunikace už dávno není jen telefon a fax. Elektronická pošta, přístup na Internet, elektronické bankovnictví, systémy pro organizaci práce a času - to jsou často skutečnosti jejichž využívání či podcenění může hrát rozhodující roli v prosperitě či v zániku právě vaší společnosti ...

Dobrý, správně nasazený informační systém vám toto všechno umožní. Nemalé investice vložené do pořízení výpočetní techniky se tak mohou jedině touto cestou zhodnotit.

Proto je volba správného informačního systému daleko důležitější než například značka počítače.

Váš počítač totiž může být pouhým nástrojem pro psaní dopisů nebo vám může být skutečným pomocníkem v každodenní činnosti.
Právě z tohoto důvodu se snažíme našim klientům s využitím našich zkušeností pomoci. Při našich konzultacích před nákupem nechceme slyšet kolik by měl mít ten či onen počítač či server paměti apod. Zajímají nás především očekávané požadavky a potřeby. Následně se snažíme navrhnout optimální řešení jak softwarové, tak hardwarové konfigurace výpočetní techniky s ohledem na optimální poměr cena/výkon.
Je zbytečné vynakládat velké finanční prostředky na vybavení, které nebude v patřičné míře využito. Ještě horší variantou je podhodnotit například potřebné parametry počítačů a v krátké době po uskutečnění nákupu vynakládat další investice do upgrade. V oblasti software je správné rozhodnutí ještě důležitější. Firma, která je nucena přecházet z nevyhovujícího systému na jiný pak vynakládá nemalé prostředky na školení, přesuny dat apod. Nejeden uživatel ve snaze ušetřit finanční prostředky nakoupil pro svoji firmu levnou tiskárnu, kterou připojil do užívání v celé počítačové síti. Za necelý půlrok vynaložil na nákup spotřebního materiálu tolik financí, že by vystačily na nákup robustní rychlé síťové tiskárny s mnohem nižšími náklady na provoz.
Neváhejte nás proto před svým rozhodnutím kontaktovat.

  © 1997 - 2015 CS24 s.r.o.