CS24 s.r.o.
Šafaříkova 11
120 00 PRAHA-2

Zpět na hlavní stránku

Napište nám ... Zaregistrujte se ...
Přidat CS24 mezi oblíbené položky

Oblíbenou
položku.

Odborné předpoklady

Výpočetní technika je v současné době snad nejrychleji se rozvíjející vědní obor. Nové technologie, stále se zdokonalující SW, vyšší rychlosti přenosu informací. To vše klade velké nároky na vědomosti a znalosti odborných pracovníků. Rostoucí význam Internetu přinesl další požadavky na kvalifikaci počítačových expertů. Velký význam mají odborné znalosti při prevencích a nápravách havárií, kdy každá hodina odstavení výpočetního systému představuje pro firmu časové a finanční ztráty.

 

CS24 je si tohoto plně vědoma a zodpovědně se k této problematice staví.

Naši pracovníci pravidelně navštěvují pořádaná školení a semináře pořádané s uváděním nových technologií, účastníme se setkání s distributory produktů z našeho sortimentu. O odborných znalostech našich pracovníků hovoří i celá řada obdržených certifikátů a osvědčení.
Pevně věříme, že vás CS24 svým přístupem a znalostmi nezklame.

 
   

  © 1997 - 2015 CS24 s.r.o.